Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Hindrar alger 700ml Nitor

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Hindrar alger 700ml Nitor
    Gör så här: Strila Nitor Hindrar alger, utspädd i vatten, längs poolens kanter i början och slutet av badsäsongen. Beräkna 1,5 dl koncentrat/10 m3 vatten som startdos. Fortsätt med veckodosering på 0,5 dl/10 m3 och vecka. Under solrika perioder dosera 1 dl koncentrat/10 m3 vatten och vecka. Hindrar alger har också en viss desinficerande verkan och kan därför med bra resultat användas i barnpooler, vattenfontäner och andra återcirkulerande system. Bortskaffande: Innehåll/förpackning lämnas till den lokala återvinningsstationen. Tips: Använd Nitor Hindrar alger i vattensängar. Tag 25 ml koncentrat per 100 liter vatten var tredje månad.

    Återfinns i kategorier