Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

  AdBlue Pouch 3L

  Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

  AdBlue Pouch 3L
  Reducera effektivt NOx avgaser. Dieselavgasvätska för användning i dieselmotorer med SCR-teknologi och i enlighet med instruktioner i förarhandboken. Används för att uppfylla europeiska utsläppsnormen Euro 6. AdBlue® uppfyller kraven enligt ISO 22241-1. Fungerar i alla fordon med SCR-teknik. SCR (selektiv katalytisk reduktion är en modern teknik för att rena avgaserna i dieselmotorer. Vätskan fylls på i separat tank och minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. AdBlue® är relativt ofarligt för människor men ska ändå förvaras utom räckhåll för barn.

  Ursprungsland

  Sverige

  Återfinns i kategorier