Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

  Batterivatten T-Vatten 1l Kemetyl

  Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

  Batterivatten T-Vatten 1l Kemetyl
  Kemetyl T-Vatten är ett avjoniserat vatten som är idealiskt för bilbatterier, båtbatterier, ångstrykjärn, luftfuktare samt för säker spädning av koncentrerad kylarvätska.

  Både avjoniserat och destillerat vatten är vatten som har gjorts rent från de ämnen som finns i vanligt vatten, bland annat salter, joner och mikroorganismer. Avjoniserat vatten är renare än destillerat vatten.

  Säkerhetsdatablad lämnas på begäran

  Återfinns i kategorier