Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Gödsel Rosor 1kg Solabiol

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Gödsel Rosor 1kg Solabiol
    Solabiol Rosgödsel är ett 100% organiskt gödsel som stimulerar jordens mikroliv. Det stärker växtens rötter och ger färgstarka plantor och bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadeinsekter. Godkänd för ekologisk odling. Volym: 1kg

    Återfinns i kategorier