Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Gräsgödsel Gräs 2 8.75kg Stroller

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Gräsgödsel Gräs 2 8.75kg Stroller
    ​​​​​​Stroller Gräsgödsel är anpassad till gräsmattans speciella näringsbehov. De nödvändiga näringsämnena kväve, fosfor och kalium har i väl avvägda mängder bakats in i granulaten. Kvävet ger rötterna snabbt den näring de behöver för en grön och välmående gräsmatta.

    Återfinns i kategorier