Loading...

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

  Insektspinnar Provado Care

  Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

  Insektspinnar Provado Care
  Mot skadeinsekter på prydnadsväxter. Verksam mot bladlöss, vita flygare, trips, ullös och sköldlöss. Sprider sig med växtsaften ut i växtens delar. Innehåller acetamiprid 50 mg/pinne. Skall ej användas på ätliga växter. Säkerhetsdatablad lämnas på begäran. Kontakta på förpåackningen angiven leverantör. Registreringsnummer: Bekämpningsmedel klass 3. Reg. nr 4828.

  Ursprungsland

  Sverige

  Återfinns i kategorier