Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Naturgödsel 40l ICA Garden

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Naturgödsel 40l ICA Garden
    Naturgödsel 50L från ICA Garden är en kompost av hönsgödsel och torv. Komposten vänds ofta så att man får en jämn kompostering. Naturgödseln verkar i regel långsamt och en del av näringsämnena frigörs direkt medan en större del frigörs på längre sikt. Naturgödseln används för allmän jordförbättring av ler- och sandjordar, och den är ypperlig att tillsätta trädgårdskomposter som har svårt att komma igång. Kompost av 100% vitmossetorv( H4-H6), 35 kg torkad hönsgödsel/m3, pH 5,5-6,5 MAX 4 per kund (gäller vid köp Online)

    Återfinns i kategorier