Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Pannkakspanna Festive aluminium 1-p Pyrex

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Pannkakspanna Festive aluminium 1-p Pyrex
    FÖRE ANVÄNDNING – Diska av med vamt vatten, skölj av och torka. Olja in non-stick-beläggningen med lite matolja. Upprepa denna behandling då och då (t.ex en gång per månad) för att förbättra beläggningens hållbarhet. UNDER ANVÄNDNING – Vrid alltid pannans handtag inåt mot spisen med tanke på bamsäkerheten. Låt inter lågor slå upp runt pannan så att inte non-stick-beläggningen skadas. Använd en grytvante när du hanterar locket under tillagningen. Vid överhettning, flytta aldrig pannan innan den har fått svalna. Häll inte i kall vätska när pannan är varm: det kan uppstå en termochock som kan leda till att bottnen förstörs och inte kan återstallas. Värm aldrig upp pannan tom. Får inte användas i traditionell ugn eller I mikrovågsugn. Bevara non-stick-beläggningen genom att använda värmetåliga köksredskap av trä, plast eller silikon. Undvik redskap av metal eller som har vassa kanter. Efterhand kan det uppstå lättare repor, som dock inte försämrar non-stick-beläggningens egenskaper. EFTER ANVÄNDNING – Låt alltid kärlet och locket svalna innan du rengör dem (annars finns risk för termochock). Diska av med varmt vatten och diskmedel. Använd inte skursvamp eller polerande rengöringsmedel, utan hellre en diskborste i nylon. GARANTI: Det här köksredskapet är garanterat i 10 år från inköpsdatumet. Garantin ges endast till den ursprungliga köparen av produckten mot uppvisande av inköpsbevis (kvitto). Det här köksredskapet är garanterat mot alla fabrikationsfel. Garantin täcker inte stötar, normalt slitage av produkten, yrkesmässig användning eller konsekvensema av att bruksanvisningen inte har följits. Den omfattar inter fläckar missfärgning, repor i beläggningen eller skador som har uppstått till följd av överhettning. Garantin ger endast möjlighet till utbyte av redskapet mot en identisk eller liknande produkt, om den aktuella modellen inte tillverkas längre.

    Återfinns i kategorier