Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Täckbark 40l ICA Garden

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Täckbark 40l ICA Garden
    För dekoration, ogrässkydd och vintertäckning. 100% ogödslad, komposterad tall- och granbark MAX 4 per kund (gäller vid köp Online)

    Återfinns i kategorier