Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Tändvätska T 1L Kemetyl

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Tändvätska T 1L Kemetyl
    KEMETYL T-TÄNDVÄTSKA är en effektiv tändvätska till grillar och brasor, passar även bra som bränsle till fotogenkök och värmare . Vid grilltändning sprutas Kemetyl T-Tändvätska jämt över kolen/briketterna/ veden. Låt vätskan dra in i 1-2 minuter före tändning. För bästa grillresultat skall grillning ske när glödbädden blivit grå. ALLMÄNNA DATA Kemetyl T-Tändvätska är baserad på en speciellt ren petroleumfraktion och är avaromatiserad för att minimera lukt, sot och os. TYPISKA DATA Densitet 0,8 g/cm³ Flampunkt + 64ºC Aromathalt <2% MILJÖ & SÄKERHET Kemetyl T-Tändvätska är avaromatiserad (<2 %) och därmed bättre att använda än flertalet andra starkt luktande petroleumbaserade tändvätskor. Kemetyl T-Tändvätska omfattas av bestämmelserna i förordningen om brandfarliga varor, brandklass 3. Produkten skall transporteras, lagras och säljas enligt gällande förordningar. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

    Återfinns i kategorier