Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

  Näringspinnar Gröna växter 30-p ICA Garden

  Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

  Näringspinnar Gröna växter 30-p ICA Garden

  Fyller näringsbehovet i upp till 6 veckor. Pinnarna sköter sig själva. En viss mängd av pinnen upplöses vid varje vattning.
  Innehåller:
  NPK(Mg)-gödselmedel med krotonylidendiurea,
  ureaformaldehyd 15-2-7(-1) med mikronäring- sämnen.

  Innehåller:
  15,0 % N Totalkväve, 2,5 % N ammoniumkväve,
  5,8 % N kväve från krotonylidendiurea, 6,7 % N
  ureaformaldehydkväve, (2,45 % N kallt vatten
  lösligt; 4,95 % N varmt vatten lösligt). 2,2 % P
  i neutralt ammoniumcitrat och vatten löslig
  fosfor / 1,9 % P vattenlöslig fosfor. 6,6 % K
  vattenlöslig kalium. 1,2 % Mg vattenlöslig
  magnesium. 0,01 % B vattenlöslig bor. 0,020 % Cu
  vattenlöslig koppar. 0,10 % Fe vattenlöslig järn.
  0,06 % Mn vattenlöslig mangan. 0,003 % Mo
  vattenlöslig molybden. 0,030 % Zn vattenlöslig
  Zink.

  Förvaras ordentligt sluten och oåtkomligt för barn och husdjur. Endast för gödslingsbruk.

  Återfinns i kategorier