Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Näringspinne Gröna växter 30-p ICA Garden

Näringspinne Gröna växter 30-p ICA Garden

Varumärke

ICA Garden

Produktinformation

Fyller näringsbehovet i upp till 6 veckor. Pinnarna sköter sig själva. En viss mängd av pinnen upplöses vid varje vattning.Innehåller:NPK(Mg)-gödselmedel med krotonylidendiurea,ureaformaldehyd 15-2-7(-1) med mikronäring- sämnen.Innehåller:15,0 % N Totalkväve, 2,5 % N ammoniumkväve,5,8 % N kväve från krotonylidendiurea, 6,7 % Nureaformaldehydkväve, (2,45 % N kallt vattenlösligt; 4,95 % N varmt vatten lösligt). 2,2 % Pi neutralt ammoniumcitrat och vatten lösligfosfor / 1,9 % P vattenlöslig fosfor. 6,6 % Kvattenlöslig kalium. 1,2 % Mg vattenlösligmagnesium. 0,01 % B vattenlöslig bor. 0,020 % Cuvattenlöslig koppar. 0,10 % Fe vattenlöslig järn.0,06 % Mn vattenlöslig mangan. 0,003 % Movattenlöslig molybden. 0,030 % Zn vattenlösligZink.Förvaras ordentligt sluten och oåtkomligt för barn och husdjur. Endast för gödslingsbruk.

Näringspinne Gröna växter 30-p ICA Garden

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar