Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Näringspinne Gröna växter 30-p ICA Garden

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Näringspinne Gröna växter 30-p ICA Garden
    Fyller näringsbehovet i upp till 6 veckor. Pinnarna sköter sig själva. En viss mängd av pinnen upplöses vid varje vattning. Innehåller: NPK(Mg)-gödselmedel med krotonylidendiurea, ureaformaldehyd 15-2-7(-1) med mikronäring- sämnen. Innehåller: 15,0 % N Totalkväve, 2,5 % N ammoniumkväve, 5,8 % N kväve från krotonylidendiurea, 6,7 % N ureaformaldehydkväve, (2,45 % N kallt vatten lösligt; 4,95 % N varmt vatten lösligt). 2,2 % P i neutralt ammoniumcitrat och vatten löslig fosfor / 1,9 % P vattenlöslig fosfor. 6,6 % K vattenlöslig kalium. 1,2 % Mg vattenlöslig magnesium. 0,01 % B vattenlöslig bor. 0,020 % Cu vattenlöslig koppar. 0,10 % Fe vattenlöslig järn. 0,06 % Mn vattenlöslig mangan. 0,003 % Mo vattenlöslig molybden. 0,030 % Zn vattenlöslig Zink. Förvaras ordentligt sluten och oåtkomligt för barn och husdjur. Endast för gödslingsbruk.

    Återfinns i kategorier