Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Apotek, Hälsa & Skönhet
  3. Smink & nagelvård
  4. Naglar
  5. Removers
  6. Nagellacksremover Acetonfri 150ml Gripen

Nagellacksremover Acetonfri 150ml Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Acetonfri nagellacksborttagare.Effektiv och skonsam. Ej uttorkande. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. AnvändningBrandfarlig vätska. Undvik att utsätta för värme. Instruktion: 1. Droppa lagom mängd nagellacks-remover på en bomullsrondell och håll mot nageln för att lösa upp nagellacket. 2. Skölj naglar och händer väl med ljummet vatten efter avslutad behandling. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt i flera minuter.

Övrig information

FörvaringFörvaras i rumstemperatur.Förvaras oåtkomligt för barn.

Nagellacksremover Acetonfri 150ml Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar