Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Lim Super Glue Power Gel 3g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Universellt snabblim med gel-formula som ger extra styrka och flexibilitet. Rinner eller droppar inte. Speciellt lämpligt för porösa material och vertikala applikationer. Idealiskt för limning av läder, trä, gummi, papp, porslin, metall och de flesta plaster. Härdar på några sekunder. Klarar stor belastning och är vattenresistent. Är genomskinligt och ger osynliga limfogar. Specialdesignad hatt motverkar att limmet torkar i tuben.- Starkt, exakt, flexibelt Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaCyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Avfall: enligt lokala föreskrifter.Undvik att andas in ångor.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
Lim Super Glue Power Gel 3g Loctite