Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Lim Super Glue Brush 5g

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Loctite 5g är ett högeffektivt snabblim med pensel som fungerar bra till lite större ytor. Limmet sprids snabbt och effektivt med den medföljande penseln. Perfekt för exempelvis foto, papper, papp etc.Storlek: 5g Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaIrriterar huden.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Undvik att andas in ångor.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Avfall: enligt lokala föreskrifter.
Lim Super Glue Brush 5g