Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Brush 5g

Lim Super Glue Brush 5g

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Superlim med pensel. Högeffektivt superlim med pensel som fungerar bra till lite större ytor. Limmet sprids snabbt och effektivt med den medföljande penseln. Perfekt för exempelvis foto, papper, papp etc. Tål maskindisk, stötar och temperaturer från -50°C upp till 120°C. Kan orsaka irritation i luftvägarnaIrriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritationCyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraUndvik att andas in ångor.P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Lim Super Glue Brush 5g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar