Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Brush 5g

Lim Super Glue Brush 5g

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Superlim med pensel. Högeffektivt superlim med pensel som fungerar bra till lite större ytor. Limmet sprids snabbt och effektivt med den medföljande penseln. Perfekt för exempelvis foto, papper, papp etc. Tål maskindisk, stötar och temperaturer från -50°C upp till 120°C. Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarna.Irriterar huden.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.VID HUDKONTAKT:Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Undvik inandning av spray.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinsr om det går lätt. Fortsätt att skölja.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Lim Super Glue Brush 5g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar