Startsida ica.se

Glued blasting freeze Hårspray 300ml Got2B Schwartzkopf

Produktinformation

Skapa skandalös hållbarhet eller fixera ditt redan stylade hår. Blasting Freeze Spray ser till att ditt hår inte rör sig. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosolLäs etiketten före användning.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Glued blasting freeze Hårspray 300ml Got2B Schwartzkopf