Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Glued blasting freeze Hårspray 300ml Got2B Schwartzkopf

Glued blasting freeze Hårspray 300ml Got2B Schwartzkopf

Produktinformation

Skapa skandalös hållbarhet eller fixera ditt redan stylade hår. Blasting Freeze Spray ser till att ditt hår inte rör sig. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosolFörvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.P103 - Läs noggrant och följ alla instruktioner.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Glued blasting freeze Hårspray 300ml Got2B Schwartzkopf

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar