Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Avkalkningsfilter kaffebryggare och vattenkokare 20g 6-p Melitta

Avkalkningsfilter kaffebryggare och vattenkokare 20g 6-p Melitta

Varumärke

Melitta

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Avkalkningsfilter kaffebryggare och vattenkokare 20g 6-p Melitta

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar