Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Gel Lavendel 150g Air Wick

Luftfräschare Gel Lavendel 150g Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Doft av lavendel - Tar bort lukter - Fräschar upp luften - Upp till sex veckors kontinuerlig, effektiv väldoft Gelblock skapar en långvarig doft för att eliminera obehagliga lukter eller skapa väldoft. Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Förvaras oåtkomligt för barnFår inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjudenVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontaktaGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. AnvändningDra bort plastfilmen och ställ upprätt på en jämn yta långt ifrån kanterna. Ställ inte doftgelen upp och ner. Vi rekommenderar inte att du försöker ta bort gelen från behållaren.

Luftfräschare Gel Lavendel 150g Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar