Startsida ica.se

Luftavfuktare Standard Torrbollen

Varumärke

Torrboll

Produktinformation

Fuktslukare innehållande 1 refillpåse a 450gr. Torrbollen suger effektivt upp överskottsfukt och kondens som orsakar mögelskador och dålig lukt. torrbollen bör användas vid vinterförvaring eller då risk för fukt är stor. användes i fritidshus, husvagnar, båtar, garage, källare, badrum, tvättstugor, lagerlokaler eller i liknande fuktkänsliga utrymmen. 1st refill räcker 1-3 månader beroende på fuktighetsgrad och temperatur och är idealisk för ett utrymme på ca 12-14m2. Undvik vätskekontakt med metall. vid spill, tvätta med ljummet vatten. Färg: Blå Förpackningstorlek: 1 -pack Orsakar allvarlig ögonirritation.Tvätta händerna grundligt efter användning, Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd, VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Luftavfuktare Standard Torrbollen