Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Otrivin Comp Nässpray 10ml

Otrivin Comp Nässpray 10ml

Varumärke

Otrivin

Produktinformation

Åldersgräns18 AnvändningAnvänd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Den rekommenderade dosen är: Vuxna: En spraydos i vardera näsborren vid behov upp till 3 gånger dagligen i högst 7 dagar. Låt åtminstone 6 timmar passera mellan två doser. Överskrid inte 3 sprayningar dagligen i vardera näsborren. Överskrid inte den angivna dosen. Använd den lägsta dosen som behövs för att uppnå önskad effekt under kortast möjligast behandlingstid. Behandlingstid: Använd inte detta läkemedel i mer än 7 dagar. För att minska risken för biverkningar rekommenderas att du avslutar behandlingen med Otrivin Comp när dina symtom förbättrats; även om det gått kortare tid än 7 dagar. Rådfråga läkare om symtomen förvärras eller inte blir bättre inom 7 dagar. Om du tycker att effekten av Otrivin Comp är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Aktiv substansIpratropium , Xylometazolin Typ av läkemedelNässpray Styrka0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml   Varunummer141153 Antal doser10 ml Receptfritt läkemedelKräver ej recept LäkemedelsrådgivningFör farmaceutisk rådgivning, kontakta läkemedelsupplysningen. BipacksedelLäs bipacksedel noga före användning.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringFörvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Detta datum gäller även när förpackningen har öppnats. Förvaras vid högst 25°C. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Otrivin Comp Nässpray 10ml

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar