Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Fönsterputs Original 500ml Ajax

Fönsterputs Original 500ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Rengör på djupet och har långvarig effekt. Gör dina fönster och tvättbara ytor skinande rena. Med ammoniak, mot ränder. Spraya inte mot ögonen.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fönsterputs Original 500ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar