Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myggmedel Spray 75ml MyggA

Myggmedel Spray 75ml MyggA

Varumärke

MyggA

Ursprungsland

Tyskland

Produktinformation

MyggA är ett av de mest effektiva myggmedel som finns att köpa mot mygg, knott och andra stickande insekter. Minskar risken för bett av fästing.Registreringsnummer: Bekämpningsmedel klass 3, Reg nr 4887 Orsakar allvarlig ögonirritation.Brandfarlig vätska och ånga.Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras svalt och skyddat från direkt solljus.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Inandas inte damm. AnvändningMot mygg. För användning på människa. Denna produkt är endast avsedd för extern användning. Läs etiketten före användning. Spraya vätskan jämnt på de kroppsdelar som behöver skyddas. MyggA appliceras lämpligen först i handen för att därefter strykas ut i ansiktet. Maximalt 2 appliceringar per dygn för vuxna och barn över 12 år. Maximalt 1 applicering per dygn för barn mellan 2-12 år. Produkten bör inte appliceras på barns händer. Undvik kontakt med ögon, läppar, slemhinnor och skadad hud. Undvik kontakt med mat, plast och lackerade ytor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Andas ej in ångorna. Faktorer som hög temperatur, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effekt. Upprepa applicering vid behov efter simning, bad eller andra tillfällen då effekten minskat. Om du använder solskyddsmedel, ska du spraya MyggA ovanpå.

Övrig information

FörvaringOåtkomligt för barn. Förslut flaskan väl. Förvara flaskan torrt och placera den inte i direkt solljus.Det är alltid innehållsförteckningen på förpackningen som gäller.

Myggmedel Spray 75ml MyggA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar