Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lampolja T 1l Kemetyl

Lampolja T 1l Kemetyl

Varumärke

Kemetyl

Produktinformation

T-Lampolja är ett extra rent bränsle till lyktor och oljelampor med veke. Tack vare renheten brinner lyktan/lampan klart utan störande os eller lukt. Lyktans/lampans veke skall max vara 3 mm hög. Säkerhetsdatablad lämnas på begäran.Storlek: 1L Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare.Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggningFramkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. AnvändningFörvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn. Förtäring av lampolja, även mycketsmå mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

Lampolja T 1l Kemetyl

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar