Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Badrumsrengöring Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Badrumsrengöring är en skonsam men effektiv rengöring utan parfym. Flaskan är tillverkad i milljövänlig retur-PET och har ett praktiskt skummunstycke. Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning
Badrumsrengöring Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA Skona