Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Badrumsrengöring Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA Skona

Badrumsrengöring Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Badrumsrengöring är en skonsam men effektiv rengöring utan parfym. Flaskan är tillverkad i milljövänlig retur-PET och har ett praktiskt skummunstycke. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Badrumsrengöring Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar