Startsida ica.se

Handdiskmedel Parfymfri 400ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Handdisk ett effektivt handdiskmedel i vår alldeles egna flaska, tillverkad av miljövänlig retur-PET. Diskmedlet är oparfymerat och passar dig som vill undvika starka dofter. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Handdiskmedel Parfymfri 400ml Miljömärkt ICA Skona