Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 2,5kg ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Tvättmedel som tvättar rent med låg dosering, även vid lägre temperaturer. Utan parfym. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning
Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 2,5kg ICA Skona