Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 2,5kg ICA Skona

Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 2,5kg ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Tvättmedel som tvättar rent med låg dosering, även vid lägre temperaturer. Utan parfym. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 2,5kg ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar