Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Maskindisktabletter Parfymfri 60-p ICA Skona

Maskindisktabletter Parfymfri 60-p ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Effektiva maskindisktabletter som gör din disk skinande ren. Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölj.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Maskindisktabletter Parfymfri 60-p ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar