Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Tvättmedel Kulörtvätt Morgonsol 1kg Miljömärkt ICA Skona

Tvättmedel Kulörtvätt Morgonsol 1kg Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Tvättmedel som tvättar rent med låg dosering, även vid lägre temperaturer. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Tvättmedel Kulörtvätt Morgonsol 1kg Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar