Startsida ica.se

Partyspray glitter 80ml Alfons Åberg

Varumärke

Alfons Åberg

Produktinformation

Perfekt för att fixa en galen partyfrisyr. Den rosa glittersprayen är snäll mot hud och hårbotten och lätt att tvätta ur. Skaka flaskan. Se till att skydda kläder och ögon. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Rökning förbjuden.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Partyspray glitter 80ml Alfons Åberg