Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Mot Ogräs & mossa 3l Stroller

Mot Ogräs & mossa 3l Stroller

Varumärke

Stroller

Ursprungsland

Sverige

Produktinformation

Solabiol mot ogräs och mossa är en snabbverkande produkt, helt baserad på naturliga aktiva ingredienser. Använd på grusgångar, uppfarter eller andra ställen där du vill bli av med oönskad vegetation. Effekten är synlig inom 3 timmar. Volym: 3 liter Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning https://www.svenskdagligvaruhandel.se/fokusomraden/livsmedel-och-produktsakerhet/vaxtskyddsmedel/ Orsakar allvarlig ögonirritation.EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. SBM Life Science AB Scheelevägen 30 223 63 Lund Sverige T +46 (0)40 41 81 80 sds@sbm-company.comFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Tvätta händer grundligt efter användning.

Mot Ogräs & mossa 3l Stroller

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar