Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Maskindisktablett 50-p ICA

Maskindisktablett 50-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Glänsande rent utan fläckar, fett och kalk. Kraftfullt mot svåra fläckar och ingrodda matrester Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller Methylchloroisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid bestående ögonirritaion: Sök läkarhjälp. Innehåll: CitronsyraUndvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindisktablett 50-p ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar