Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Fresh Disc Marin Refill 12-p Duck

Fresh Disc Marin Refill 12-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Oroad över att traditionella toalettblock samlar på sig bakterier? Oroa dig inte mer. Duck® Fresh Discs Marine är en gel baserad formula som är fäster direkt mot toalettstolen, så att bakterie-samlande hållare inte längre är något att oroa sig över. Fresh Discs förebygger uppbyggnaden av kalkavlagringar och fläckar där bakterier kan fastna. Fäst en gel klick på insidan av toaletten, så att du kan hålla det rent med en fräsch doft av Marine. Du behöver inte röra eller skrubba något, bara automatisk fräschhet med varje spolning. Rätt enkelt, va? Det här refill kitet för badrummet innehåller 12 gel discar. Glöm inte spara handtaget från ditt starter kit. Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerFörvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Tvätta händer grundligt efter användning.

Fresh Disc Marin Refill 12-p Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar