Startsida ica.se

Fläckborttaging 350ml Grumme

Varumärke

Grumme

Produktinformation

Effektiv och skonsam för miljön. Grummes produkter är miljöanpassade och utvecklade för att effektivt rengöra dina kläder. Varje liten del räknas och ditt val gör skillnad. Grumme Fläckspray är Svanenmärkt och kommer i 100% återvunnen plast. Orsakar allvarlig ögonirritationSök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation:

Fläckborttaging 350ml Grumme