Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Läkemedel växtbaserat 20-p Esberitox

Läkemedel växtbaserat 20-p Esberitox

Varumärke

Esberitox

Produktinformation

Kosttillskott Esberitox forte är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning såsom snuva och hosta. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. AnvändningAnvänd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.Rekommenderad dos är:Vuxna, äldre och barn över 12 år: 1 tablett 2 gånger dagligen.Esberitox forte ska inte ges till barn under 12 år.Låt Esberitox forte smälta i munnen eller ta tabletten med tillräcklig mängd vätska (företrädesvis ett glas vatten) på morgonen och på kvällen.Behandlingstid:Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox forte ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar. Typ av läkemedelTabletter Varunummer042667

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringFörvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartorna efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedel växtbaserat 20-p Esberitox

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar