Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Odour Stop TechnologySoft Cotton Spray Refill 25cl Air Wick

Odour Stop TechnologySoft Cotton Spray Refill 25cl Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Välj mellan många olika Air Wick-refiller som kan sprida god stämning och fylla rummet med din favoritdoft i upp till 70 dagar. Passar till Airwick Freshmatic starterkit.- Fräsch doft av nytvättat- Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft- Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning- Du kan välja mellan tre tidsinställningar- Utan att vara en våt spray så att du kan njuta mer fräsch doft i luften och mindre på golvet- Tar bort all oönskad lukt - Ren koncentrerad doft, utan tillsatt vatten Innehåller Methylchloroisothiazolinone:Methylisothiazolinone (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.Extremt brandfarlig aerosolTrycksatt behållare: Kan sprängas vid uppvärmningTrycksatt behållare: får inte punkteras eller brännas, gäller även efter användningSkyddas från solljus. Får inte utsättas förtemperaturer över 50 °C.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Förvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Spraya inte på öppen låga eller annan antändningskällaHåll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden AnvändningKontrollera att kontakten på den automatiska enheten står på OFF innan du sätter i denna aerosolrefill. Vänd bort apparaten från ansiktet innan du sätter på den. När apparaten sätts igång sprejar den automatiskt efter 15 sekunder. Följ bruksanvisningen som medföljer Freshmatic-apparaten noga.

Odour Stop TechnologySoft Cotton Spray Refill 25cl Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar