Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Odour Stop TechnologySoft Cotton Spray Refill 25cl Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Välj mellan många olika Air Wick-refiller som kan sprida god stämning och fylla rummet med din favoritdoft i upp till 70 dagar. Passar till Airwick Freshmatic starterkit.- Fräsch doft av nytvättat- Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft- Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning- Du kan välja mellan tre tidsinställningar- Utan att vara en våt spray så att du kan njuta mer fräsch doft i luften och mindre på golvet- Tar bort all oönskad lukt - Ren koncentrerad doft, utan tillsatt vatten Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med mycket vatten och sök vård.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Odour Stop TechnologySoft Cotton Spray Refill 25cl Air Wick