Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Allrengöring Spring Flowers 1l Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Miljövänlig och effektiv rengöring för hemmets alla ytor. Rengör på djupet och gör ytorna skinande rena. Efterlämnar en långvarig och frisk doft. Orsakar allvarliga ögonskador.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.
Allrengöring Spring Flowers 1l Ajax