Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray 250ml Toni & Guy

Hårspray 250ml Toni & Guy

Varumärke

Toni&Guy

Produktinformation

En hårspray som fixerar frisyren och ger stadga för kontroll hela dagen. Antistatisk och skyddar mot fukt. Spraya jämnt på torrt och stylat hår. Ger stadga och pålitlig kontroll utan att göra håret stelt och är perfekt för håruppsättningar. Tryckbehållare kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C. Vid kontakt med ögonen, tvätta omedelbart med varmt vatten.

Övrig information

FörvaringFörvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Hårspray 250ml Toni & Guy

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar