Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Badrumsspray 750ml ICA

Badrumsspray 750ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Badrumsspray är effektiv mot smuts i badrummet. Orsakar allvarlig ögonirritation.Använd skyddshandskar/ögonskydd.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritaion: Sök läkarhjälp. Innehåll: CitronsyraVID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. AnvändningFölj alltid skötselråden för det du ska rengöra. Öppna spraymunstycket genom att vrida till spraysymbolen. Rikta aldrig munstycket mot ansiktet. Spraya ytan som skall rengöras på ca 20 cm avstånd. Låt sedan medlet verka i 1–5 minuter beroende på hur hårt smutsad ytan är. Passar för de flesta ytor. Undvik kontakt med obehandlat trä, aluminium och porösa ytor. Vid osäkerhet, prova först på en liten och undanskymd yta. Tvätta händerna grundligt efter användning. Produkten är inte avsedd för rengöring i stor skala.

Badrumsspray 750ml ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar