Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Allrengöring Lemon 1,5l Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Allrengöring Lemon 1,5l Ajax