Startsida ica.se

Brun utan sol Mousse 150ml Dove

Varumärke

Dove

Produktinformation

Med den här medium till mörk tanning mousse får naturlig brunfärg till kroppen. Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Brun utan sol Mousse 150ml Dove