Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Power Taft 250ml Schwarzkopf

Hårspray Power Taft 250ml Schwarzkopf

Produktinformation

Taft Power hårspray har en 72 timmars hållbarhet med hold 5. Klibbar inte, stärker håret från rot till topp och skyddar håret från uttorkning. Efterlämnar inga rester och tynger inte ner håret samt skyddar frisyren från fukt och vind. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Hårspray Power Taft 250ml Schwarzkopf

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar