Startsida ica.se

Hårspray Power Taft 250ml Schwarzkopf

Produktinformation

Taft Power hårspray har en 72 timmars hållbarhet med hold 5. Klibbar inte, stärker håret från rot till topp och skyddar håret från uttorkning. Efterlämnar inga rester och tynger inte ner håret samt skyddar frisyren från fukt och vind. Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga, eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Hårspray Power Taft 250ml Schwarzkopf