Startsida ica.se

Foam Xpander 200ml Fudge

Varumärke

Fudge

Produktinformation

Må ikkesprayes på eller i nærheden af åben/öppen ild eller andre antændingskilder/antändningskällor.FARE:YDERST/EKSTREMT/EXTREMT BRANDFARLIG AEROSOL.Opbevares/förvaras utilgængeligt for børn/barn.Må ikke punkteres eller brændes,heller ikke efter brug/användning.BESKYTTES/SKYDDAS MODSOLLYS/SOLLJUS OG MÅ IKKE UDSÆTTES FOR TEMPERATURER OVER 50°C (122°F).Beholder/behållare under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.Må ikke opbevares/förvaras i nærheden af varme, varme overflader/ytor, gnister, åben/öppen ildeller andre antændingskilder/antändningskällor – rygning/røyking/rökning forbudt/förbjudet.

Foam Xpander 200ml Fudge