Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Snabblim för alla typer av plaster. Avancerat speciallim, limmar även feta plaster som polyeten, polypropylen och teflon. Tvådelat limsystem med en aktivator och ett snabblim för att skapa en perfekt limyta. Ger en osynlig fog.   Irriterar hudenKan orsaka irritation i luftvägarnaOrsakar allvarlig ögonirritationCyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraUndvik att andas in ångor.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ureventuella kontaktlinser om det går lätt Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sökläkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta medmycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sökläkarhjälp. Förvaras oåtkomligt för barn.

Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar