Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Snabblim för alla typer av plaster.Avancerat speciallim, limmar även feta plaster som polyeten, polypropylen och teflon.Tvådelat limsystem med en aktivator och ett snabblim för att skapa en perfekt limyta.Ger en osynlig fog. Kan orsaka irritation i luftvägarnaIrriterar hudenOrsakar allvarlig ögonirritationInnehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Undvik att andas in ångor.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite