Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Snabblim för alla typer av plaster. Avancerat speciallim, limmar även feta plaster som polyeten, polypropylen och teflon. Tvådelat limsystem med en aktivator och ett snabblim för att skapa en perfekt limyta. Ger en osynlig fog.   Orsakar allvarliga ögonskador.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Irriterar huden.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.VID HUDKONTAKT:Undvik kontakt med ögonen.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Undvik inandning av spray.Tvätta med mycket tvål och vatten.

Lim Super Glue All Plastics 2g+4ml Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar