Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Skadekryps Effekt 500ml Neudorff

Skadekryps Effekt 500ml Neudorff

Varumärke

Neudorff

Ursprungsland

Tyskland

Produktinformation

Bruksfärdig spray som bekämpar bladlöss, vita flygare, spinnkvalster och andra sugande insekter genom kvävning. För användning såväl inom- som utomhus. En såpaprodukt uppbyggd av kaliumsalter från naturliga fettsyror. För bästa effekt, spraya hela bladverket och tänk på att även komma åt bladens undersida.  Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.   https://www.svenskdagligvaruhandel.se/fokusomraden/livsmedel-och-produktsakerhet/vaxtskyddsmedel/    Reg-Nr. 4919    Skyddsangivelser  - Förvaras oåtkomligt för barn. AnvändningMot insektsangrepp i odling av fruktträd, bärbuskar och vinrankor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad FörvaringFörvaras svalt och torrt samt frostfritt i sluten originalförpackning åtskilt från livsmedel och foder.

Skadekryps Effekt 500ml Neudorff

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar