Startsida ica.se

Hårfärg Vivids Blue Black 1.102 1-p L'Oréal

Varumärke

Préférence

Produktinformation

HÅRFÄRG KAN ORSAKA ALLVARLIGA ALLERGISKA REAKTIONER.Förvaras oåtkomligt för barn. Skölj genast med rikligt vatten om produkten kommer i kontakt med ögonen. Använd medföljande skyddshandskar.

Hårfärg Vivids Blue Black 1.102 1-p L'Oréal