Startsida ica.se

Hårfärg Balayage Light Blonde 1-p L'Oréal

Varumärke

Préférence

Produktinformation

Förvaras oåtkomligt för barn. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj genast med rikligt med vatten. Används kontaktlinser, ta ut dem först och skölj sedan ögonen med rikligt med vatten.

Hårfärg Balayage Light Blonde 1-p L'Oréal