Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Flex XStrong Hold 200ml Wella

Hårspray Flex XStrong Hold 200ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningSpreja inte över öppen låga eller andra antändningskällorFår inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barnSkyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare

Övrig information

FörvaringFörvaras ej i direkt solljus

Hårspray Flex XStrong Hold 200ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar