Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Volume & Repair 250ml Wella

Hårspray Volume & Repair 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Skölj omedelbart med rikligt med vatten vid kontakt med ögonen.

Övrig information

FörvaringFörvaras ej i direkt solljus

Hårspray Volume & Repair 250ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar