Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Ultra Strong Hold 250ml Wella

Hårspray Ultra Strong Hold 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjudenSpreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Övrig information

FörvaringFörvaras ej i direkt solljus

Hårspray Ultra Strong Hold 250ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar